logo
< zpět <

Klub přátel hradů na řece Malši

V posledních letech neustále narůstá počet příznivců našeho sdružení, z čehož máme pochopitelně radost. Ne všichni však mají čas a příležitost se intenzivně podílet na realizaci našich záměrů, a proto jsme se rozhodli založit Klub přátel hradů na řece Malši. Členové tohoto klubu dostávají pravidelné informace o dění ve sdružení a jsou zváni na naše akce. Členem Klubu se může stát každý zájemce, kterému je minimálně 10 let a sympatizuje s naším záměrem, cíli a praktickou činností na hradech. Členové klubu jsou pro nás zásobárnou kamárádů a známých, kteří nás sledují, fandí nám, a čas od času nám pomůžou řešit věci související s činností našeho sdružení, ať už je to pracovní víkend na některém hradě, pomoc s vyřízováním administrativních záležitostí, příprava koncertu, divadla, nebo pomoc se sháněním financí na nějaký konkrétní záměr. Pro členství v Klubu postačí přihlášení buď prostřednictvím e-mailu nebo na telefonních číslech uvedených na těchto stránkách. Podmínkou pro přijetí je osobní seznámení nebo doporučení od jednoho člena sdružení. Na konci každé sezony organizujeme velkou hostinu při příležitosti setkání členů sdružení s členy klubu v pořešínském Hradním muzeu, které je odměnou za přízeň, kterou nám členové klubu věnují.

Členové klubu

Jiří Růžička
místostarosta města Velešín
Bořivoj Vojče
Bujanov
Jaroslav Zeman
cestovatel, Dolní Dvořiště
Míla Vaváček
člen hudební skupiny Dei Gratia, Tábor
Ludvík Ferenczi
kovář, Besednice
Zdeněk Kořínek
lesní technik, Kaplice
Michal Červenka
geodet, Praha
Ladislav Janoušek
Pořešín
Jakub Loudát
fotograf a webmaster, České Budějovice
Josef Kletzenbauer
podnikatel, Rychnov nad Malší
Jiří Krampera
Dolní Třebonín
Martin Bětuňák
farář, Velešín
Vladimír Vácha
Hluboká nad Vltavou
Martin Volejník
projektant, Dubá u České Lípy
Radmila Malinovská
Holubov
Viktor Braunreiter
divadelník, Karlovy Vary
Martina Maršíčková
studentka, Přibyslav
Regina Janíková
překladatelka, Plzeň
Milan Procházka
archeolog, Kladno
Karel Mašek
Bujanov
Dominika Havlová
Kladno
Radim "OWAR" Sejk
student, Č. Budějovice
Hans Michael Foeldeak
architekt

obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek