Hrad Louzek

První archeologické nálezy z hradu pocházejí z doby okolo roku 1350. Hrad byl vystavěn na ostrohu nad řekou Malší na ochranu staré zemské cesty vedoucí z Budějovic do Rakous asi 4 km jižně od města Kaplice. Dodnes není známo, kdo byl jeho zakladatelem, nejspíše však páni z Pořešína. Jako první majitel se v roce 1421 připomíná Petr Harrachéř, tou dobou purkrabí na Vítkově Hrádku. Doslovný překlad názvu hradu do češtiny zní všivý kout. Zdejší členitý terén s mnoha kopci a údolími na zemské cestě byl často využíván k přepadům a loupežím. Okolí hradu se na přelomu 14. a 15. století stalo místem řádění skupiny lapků a opovědníků, mezi něž patřil i Matěj Vůdce a Jan Žižka z Trocnova. Ten zde mimo jiné zabil neznámého člena rožmberské družiny. Hrad zanikl už v roce 1448.
Od historie po současnost na časové ose

Začátek 14. století

Datovány první keramické nálezy z hradu

1382

Nedoložené sídlo Hrocha z Maršovic

1406-1409

V nejbližším okolí hradu a blízkém lese zvaném Kramář řádí tlupa opovědníků pod vedením Matěje Vůdce, Jan Žižka při jednom z přepadů zabil rožmberského služebníka.

1421

První písemná zmínka o hradu, Oldřich II. z Rožmberka doporučuje pánům z Walsee svého služebníka Petra Harachéře sezením na Louzku, tou dobou purkrabího na Vítkově Hrádku.

Po 1434

Hrad v rukách Jana z Malovic.

1448

Jan, Diviš a Bohuslav z Malovic, jeho synové, předávají Louzek v moc Oldřicha II. z Rožmberka, od té doby neobýván.

1460

Jan z Rožmberka prodává Bártovi a jeho synovi Křížovi poplužní dvůr, který patřil k hradu.

1541

Louzek zmiňován jako „Laužek, zámek pustey a při něm Laužek dvuor, jinak Skurovice“.

1551

V nejbližším okolí hradu se připomíná statek obsahující „lesy, jitra a drahně dědin v Nažidlech, Zdíkově a ve vsi Skoronice“ které prodává Petr Sudek z Dluhé Petrovi Žibřidovi z Mostku.

1614

Hrad se připomíná jako „tvrz zbořená“.

Otevírací doba
MěsícDenOd - Do
Celý rokKaždý den0 - 24
Vstupné
KategorieCena
Zdarma