logo
< zpět <

Hradní muzeum - exponáty


Ořech z kuše
Bronzový prsten
Béžový hrnek z věže hradu
Renesanční hrnek s ouškem a dvojí glazurou

Ořech z kuše

Během archeologického výzkumu v roce 2010 došlo k významnému objevu věže na domněle bezvěžovém hradě, za který byl Pořešín odedávna považován. Ve spodní úrovni zásypu věže byl nalezen kostěný ořech, jenž byl součástí kuše. Věž byla pravděpodobně odstřelena během deaktivace hradu okolo roku 1430 Oldřichem z Rožmberka, který se obával, že by se hradu mohli zmocnit husité. Demolice probíhala prostým, nicméně velmi účinným způsobem. Věž byla naplněna až po okraj dřevem a všechny otvory byly utěsněny. Poté bylo dřevo zapáleno. Tlak plynů věž v jednom okamžiku doslova roztrhal na kusy, které se zřítily do nádvoří. Vše, co bylo ve věži hořlavého, shořelo a zachovány zůstaly pouze nehořlavé artefakty, mezi nimi i zmíněný ořech. Pozoruhodné je zejména to, jak precizně byla tato součást kuše, do které se vkládal dřík střely, opracována. Exponát můžete vidět v Hradním muzeu.

obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek