logo

Obchůdek

Hrady na Malši
Autor: Tomáš Durdík
Náklad: 1.000 ks
Cena: 120,-Kč
Rok vydání: 2009

Sdružení Hrady na Malši a Společnost přátel starožitností vydali v lednu 2009 první soubornou knihu mapující hrady a tvrze na řece Malši od státní hranice s Rakouskem až po její soutok s Vltavou v Českých Budějovicích. Kniha poskytuje na 176 stranách komplexní informace o historii, stavebním vývoji a nejnovějších výzkumech hradů Pořešín, Velešín, Louzek, Sokolčí a tvrzi v Tiché. Součástí publikace jsou i rekonstrukce jednotlivých objektů, popisy nálezů z archeologických výzkumů a bohatá barevná i černobílá obrazová dokumentace včetně mapy regionu a německé textové mutace. V jednotlivých kapitolách se autor věnuje například problematice jedné z mála románských královských kaplí v českých zemích na hradě Velešín, dramatickému a úspěšnému pátrání po zbytcích fresky v této kapli, symbolickému nálezu klíče na hradě Pořešín, neobvyklé zvláštnosti v obranné konstrukci hradu Louzek, důvodu neexistence pramenů k historii hradu Sokolčí, předpokládané podobě tvrze v Tiché a mnoha dalším zajímavostem hradních památek na řece Malši.

Obrazová brožura Hrady na Malši
Autor: Radek Kocanda
Náklad: 1.000 ks
Cena: 70,- Kč
Rok vydání: 2012

Obrazová brožura obsahující nejnovější historii hradů na řece Malši, dosud nezveřejněné historické kresby, rytiny a fotografie. Brožura je rozdělena na dvě části. V první je podrobně rozvedena historie hradů na řece Malši a tvrze v Tiché, druhá část je věnována srovnávacím fotografiím před konzervací objektů a po ní, výstavbě mostu na hradě Velešín, Hradnímu muzeu na Pořešíně a experimentální rekonstrukci krovu věže tvrze v Tiché. Sdružení zde prezentuje svoji desetiletou činnost, archeologické výzkumy a nálezy, práci s dětmi a historická řemesla. Brožura je doplněna kreslenou mapou zemské cesty z Českých Budějovic k Dunaji a rodokmenem pánů z Pořešína.

Zříceniny hradů, tvrzí a zámků - Jižní Čechy
Autoři: Tomáš Durdík, Viktor Sušický
Náklad: 1000 ks
Cena: 570,- Kč
Rok vydání: 2002

Výpravná obrazová kniha mapující torzální středověkou architekturu jižních Čech. Velkoplošné fotografie jsou doplněny čtenářsky vděčnými nákresy a komentáři z pera nedávno zesnulého evropského kastellologa a archeologa prof. Tomáše Durdíka. Kniha obsahuje fotografie a popis všech hradů na Malši v dnes už neexistující podobě před zahájením konzervačních prací. Doplněna je přehlednou mapou a navigací k jednotlivým objektům.

Hrady, tvrze a zámky Českobudějovicka
Autor: Daniel Kovář
Náklad: 1.000 ks
Cena: 450,- Kč
Rok vydání: 2011

První výpravná publikace komplexně mapující hrady, tvrze a zámky okresu České Budějovice. Kniha doplněná mnoha dosud nezveřejněnými fotografiemi, plánky a mapami jednotlivých lokalit a velmi srozumitelnými komentáři, přibližujícími historii, stavební vývoj a současný stav objektů.

Po hradech a zámcích zemské cesty od Malše k Dunaji
Autoři:
Regionální rozvojová agentura - RERA,
Hrady na Malši,
Muhlviertel Alm
Náklad: 30 000 ks
Cena: Distribuováno zdarma
Rok vydání: 2013

Unikátní česko-německý průvodce prastarou Zemskou cestou, která spojovala jižní Čechy a Horní Rakousko. Přehledný výklad o hradech a zámcích na Zemské cestě doplněný o zajímavosti z historie a vývoje vzájemných vztahů Čechů a Rakušanů. Součástí průvodce je i podrobná mapa se zakreslenou cestou a zvýrazněnými historickými objekty. Oba materiály jsou k dispozici v Hradním muzeu na Pořešíně.

obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek