logo

Dožínky na Pořešíně

Výroba domácího moštu, buchty makové, tvarohové, povidlové! Krouhání zelí, stloukání másla! Lisování vína a ochutnávka českých odrůd! Výroba hustého středověkého piva! Pečená selátka a spousta dalších dobrot pro tatínky i maminky! Hradní řemesla - kovář, přadlena, hrnčíř, lovčí a řezbář. Kameníci budou tesat chybějící ostění vstupu do hradní kuchyně! Stříhání ovcí! K poslechu bude hrát skupina Soumrak! Vyjížďky na koních! Soutěže a divadlo pro děti i dospělé! Celodenní oslava babího léta a příprava zásob na pomalu přicházející podzim a zimu, to všechno najdete na poslední akci na hradě v roce 2019! Vstupné běžné

Program 2019


20. duben 10:00Velikonoce na Pořešíně
11. květen 15:00Divadlo Víti Marčíka
15. červen 11:00Den mexické hudby a kuchyně
29. červen 19:30Koncert Karla Plíhala
20. červenec 11:00Den slovenské kuchyně a hudby
10. srpen 20:00Balada pro banditu
24. srpen 19:30Koncert Vlasty Redla (přesunuto na 2020)
14. září 10:00Dožínky na Pořešíně