logo
< zpět <

Klub přátel hradů na řece Malši

V posledních letech neustále narůstá počet příznivců našeho sdružení, z čehož máme pochopitelně radost. Ne všichni však mají čas a příležitost se intenzivně podílet na realizaci našich záměrů, a proto jsme se rozhodli založit Klub přátel hradů na řece Malši. Členové tohoto klubu dostávají pravidelné informace o dění ve sdružení a jsou zváni na naše akce. Členem Klubu se může stát každý zájemce, kterému je minimálně 10 let a sympatizuje s naším záměrem, cíli a praktickou činností na hradech. Členové klubu jsou pro nás zásobárnou kamárádů a známých, kteří nás sledují, fandí nám, a čas od času nám pomůžou řešit věci související s činností našeho sdružení, ať už je to pracovní víkend na některém hradě, pomoc s vyřízováním administrativních záležitostí, příprava koncertu, divadla, nebo pomoc se sháněním financí na nějaký konkrétní záměr. Pro členství v Klubu postačí přihlášení buď prostřednictvím e-mailu nebo na telefonních číslech uvedených na těchto stránkách. Podmínkou pro přijetí je osobní seznámení nebo doporučení od jednoho člena sdružení. Na konci každé sezony organizujeme velkou hostinu při příležitosti setkání členů sdružení s členy klubu v pořešínském Hradním muzeu, které je odměnou za přízeň, kterou nám členové klubu věnují.

Členové klubu

Jiří Růžička
místostarosta města Velešín
Bořivoj Vojče
Bujanov
Jaroslav Zeman
cestovatel, Dolní Dvořiště
Míla Vaváček
člen hudební skupiny Dei Gratia, Tábor
Ludvík Ferenczi
kovář, Besednice
Bohuslav Stropek
kuchař, Nová Ves
Jakub Loudát
fotograf a webmaster, České Budějovice
Marcela Habensbergerová
Český Krumlov
Jiří Krampera
Dolní Třebonín
Martin Bětuňák
farář, Velešín
Vladimír Vácha
Hluboká nad Vltavou
Zdeněk Vaclík
učitel, Mojné

obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek