logo

Hradní muzeum


Popis
Fotogalerie
Exponáty

Popis

Hradní muzeum na Pořešíně vzniklo v roce 2012, ale jeho základ povstal již o deset let dříve. Od roku 2002 totiž probíhalo shromažďování exponátů do tohoto muzea při povrchovém sběru na hradě Pořešín, který organizoval Prof. PhDr. Tomáš Durdík Dr.Sc. Na základě této práce, a na četné podněty ze strany návštěvníků hradu vznikla myšlenka důstojného zpřístupnění archeologických nálezů nejen z hradu Pořešín, ale i z dalších hradů na řece Malši. Pro stavbu muzea byl vybrán prostor bývalého staveniště hradu. Unikátním nálezem v rámci předstihového výzkumu lokality byl i nález zřejmě nejstarší hradní vápenné pece v Čechách, která se používala pro pálení vápna při stavbě v hradu okolo roku 1270. V současnosti je veřejnosti skryta v terénu, ale počítá se s jejím zpřístupněním. V roce 2009 požádalo sdružení o dotaci s příhraničního fondu Interreg a obdrželo částku potřebnou k vybudování nejen muzea, ale i jeho zázemí. O několik let později doplnilo sdružení žádost o o finanční prostředky na vybudování sociálního vybavení, kotelny a dalšího výstavního prostoru z prostředků Ministerstva zemědělství. Tak byla financována budova Hradního muzea, pro kterou už byly připraveny exponáty staré více než 600 let. Dnes v muzeu naleznete běžné předměty denní potřeby středověkého člověka, jako jsou například klíče, opaskové přezky, rolničky, nože, sekery, jehly, keramického nádobí, součásti odění, ale i opravdové kuriozity jako součásti zbraní a zbroje, hrot do hradební kuše, zlatý a bronzový prsten, groš z doby panování krále Václava IV., 715 let starou dlažbu s erby pánů ze Strakonic, sbírku stříbrných mincí, kule do středověkých palných zbraní, dětskou hračku a mnoho dalšího. V muzeu je pro návštěvníky přichystána i poznávací soutěž o pohlednice hradů na řece Malši. V roce 2016 doplnily sbírky muzea i repliky středověkých kostýmů hradního pána a paní. Díky věhlasu, který si získalo dnes přichází do muzea návštěvníci s exponáty, které mají ve svých soukromých sbírkách. Tyto nálezy po určení rádi vystavíme i s tabulkou zapůjčitele. Muzeum tak bylo obohaceno o středověkou keramiku z kaplického náměstí, části zásobnic na obilí z obce Blansko nad Kaplicí, dlažbu kostela v Boleticích a mnoho dalších exponátů. V regionu toku řeky Malše od rakouských hranic až do Českých Budějovic najdete nejucelenější sbírku středověkých exponátů a dokladů ze středověkého života právě na hradě Pořešín. Hradní muzeum kromě toho poskytuje i zázemí všem návštěvníkům a společně s hradem tvoří oázu pohody a klidu v dnešní přetechnizované době.

obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek