logo

Obchůdek

Hrady na Malši
Autor: Tomáš Durdík
Náklad: 1.000 ks
Cena: 120,-Kč
Rok vydání: 2009

Sdružení Hrady na Malši a Společnost přátel starožitností vydali v lednu 2009 první soubornou knihu mapující hrady a tvrze na řece Malši od státní hranice s Rakouskem až po její soutok s Vltavou v Českých Budějovicích. Kniha poskytuje na 176 stranách komplexní informace o historii, stavebním vývoji a nejnovějších výzkumech hradů Pořešín, Velešín, Louzek, Sokolčí a tvrzi v Tiché. Součástí publikace jsou i rekonstrukce jednotlivých objektů, popisy nálezů z archeologických výzkumů a bohatá barevná i černobílá obrazová dokumentace včetně mapy regionu a německé textové mutace. V jednotlivých kapitolách se autor věnuje například problematice jedné z mála románských královských kaplí v českých zemích na hradě Velešín, dramatickému a úspěšnému pátrání po zbytcích fresky v této kapli, symbolickému nálezu klíče na hradě Pořešín, neobvyklé zvláštnosti v obranné konstrukci hradu Louzek, důvodu neexistence pramenů k historii hradu Sokolčí, předpokládané podobě tvrze v Tiché a mnoha dalším zajímavostem hradních památek na řece Malši.

Bouře nad Pořešínem | Louzek, aneb havrani táhnou k jihu
Autor: Radovan Procházka
Náklad: 1.000 ks
Cena: 240,- Kč
Rok vydání: 2017

Románový příběh o neohroženém boji za právo a spravedlnost, který vedou dva nerozluční přátelé, se odehrává na pozadí krvavých habsburských válek v Českém království na začátku 14. století. Unikátní ucelená edice dvoudílného historického románu Radovana Procházky z doby největší slávy hradů na řece Malši pod Českými Budějovicemi. Kniha, která vypravuje o příbězích lidí, kteří žili na obou březích řeky Malše více jak 700 let před námi. Od posledního vydání „Bouře nad Pořešínem“ roce 1974 uplynulo již 43 let, a proto se do dnešní doby zachovalo jen několik výtisků. Domnívali jsme se, že ke knize již nebude možné získat autorská práva. Jaké však bylo naše překvapení, když nás autor knihy Radovan Procházka na sklonku léta 2016 na Pořešíně navštívil v doprovodu svého syna. Když po seznámení a prohlídce hradu začal vyprávět o svém pohnutém životním osudu, začali jsme chápat příběh pořešínského purkrabí Jana z Vracova, syna Petra i ostatních postav tohoto historického románu. Činností sdružení Hrady na Malši byl Radovan Procházka nadšen, slovo dalo slovo, a tak mohla být tato kniha vydána opět, tentokrát včetně druhého dílu „Louzek, aneb havrani táhnou k jihu“, který doposud knižně nevyšel. Je určena především pro dospívající mládež, ale své si v ní najde skoro každý. Autor ji napsal poutavě, s důrazem na hodnoty, které by v nás měly přetrvat i těžkých dobách, které s neměnnou pravidelností v historii lidstva přicházejí a odcházejí. Jeho hrdinové jsou přímí, pravdiví lidé s pevnými morálními hodnotami. Věříme, že i v dnešní době je mnoho takových lidí, kteří nesou svůj štít pevně a s hrdostí, stejně jako autor.

Obrazová brožura Hrady na Malši
Autor: Radek Kocanda
Náklad: 1.000 ks
Cena: 70,- Kč
Rok vydání: 2012

Obrazová brožura obsahující nejnovější historii hradů na řece Malši, dosud nezveřejněné historické kresby, rytiny a fotografie. Brožura je rozdělena na dvě části. V první je podrobně rozvedena historie hradů na řece Malši a tvrze v Tiché, druhá část je věnována srovnávacím fotografiím před konzervací objektů a po ní, výstavbě mostu na hradě Velešín, Hradnímu muzeu na Pořešíně a experimentální rekonstrukci krovu věže tvrze v Tiché. Sdružení zde prezentuje svoji desetiletou činnost, archeologické výzkumy a nálezy, práci s dětmi a historická řemesla. Brožura je doplněna kreslenou mapou zemské cesty z Českých Budějovic k Dunaji a rodokmenem pánů z Pořešína.

Hrady, tvrze a zámky Českobudějovicka
Autor: Daniel Kovář
Náklad: 1.000 ks
Cena: 450,- Kč
Rok vydání: 2011

První výpravná publikace komplexně mapující hrady, tvrze a zámky okresu České Budějovice. Kniha doplněná mnoha dosud nezveřejněnými fotografiemi, plánky a mapami jednotlivých lokalit a velmi srozumitelnými komentáři, přibližujícími historii, stavební vývoj a současný stav objektů.

Po hradech a zámcích zemské cesty od Malše k Dunaji
Autoři:
Regionální rozvojová agentura - RERA,
Hrady na Malši,
Muhlviertel Alm
Náklad: 30 000 ks
Cena: Distribuováno zdarma
Rok vydání: 2013

Unikátní česko-německý průvodce prastarou Zemskou cestou, která spojovala jižní Čechy a Horní Rakousko. Přehledný výklad o hradech a zámcích na Zemské cestě doplněný o zajímavosti z historie a vývoje vzájemných vztahů Čechů a Rakušanů. Součástí průvodce je i podrobná mapa se zakreslenou cestou a zvýrazněnými historickými objekty. Oba materiály jsou k dispozici v Hradním muzeu na Pořešíně.

obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek