logo

Spolek Hrady na Malši

„Hrady na Malši mají bohatou minulost.
Naším cílem je dát jim i budoucnost.“Tomáš Durdík
Členové spolku
Členové klubu
Partneři
Napsali a řekli o nás
Stanovy
Souhrn roku 2017
Dotace ATCZ91

Prof. PhDr. Tomáš Durdík, DrSc.

24. ledna 1951 Praha – 20. září 2012 PrahaSdružení Hrady na Malši děkuje svému čestnému předsedovi, in memoriam, za jeho nesmazatelný přínos myšlence znovuzrození a rozvoji hradů na řece Malši.

Tomáš Durdík byl český archeolog a kastelolog, který se specializoval na českou hradní architekturu, hmotnou kulturu vrcholného a pozdního středověku i ochranu národního kulturního dědictví. Po celou svou aktivní kariéru pracoval v Archeologickém ústavu AV ČR. Přednášel na Fakultě architektury ČVUT, Filozofické fakultě UK v Praze a na Západočeské univerzitě v Plzni, kde od července 2012 vedl katedru archeologie.

Stal se členem vědeckých rad EUROPA NOSTRA, Deutsche Burgenvereinigung e. V., expertem ICOMOS/UNESCO, členem Comité permanent Castrum Bene a Comité Castella Maris Baltici, členem poroty pro udělování Ceny EU za ochranu evropského kulturního dědictví, členem vědecké rady NPÚ, předsedou Stálé komise MK ČR pro hodnocení kulturních památek, starostou Společnosti přátel starožitností, členem Exekutivního výboru Českého národního komitétu ICOMOS, předsedou Nezávislé památkové unie, členem Hlavního výboru České archeologické společnosti a členem Centra medievistických studií. Byl rovněž vedoucím redaktorem a předsedou redakční rady Časopisu Společnosti přátel starožitností, členem redakční rady časopisu Zprávy památkové péče a editorem sborníku Castellologica bohemica. V roce 2011 mu byla udělena prestižní mezinárodní cena Europa Nostra.

Tomáš Durdík byl nezpochybnitelnou autoritou, neobyčejně zábavným společníkem a dobrým kamarádem, který se hradům a lidem s nimi spojeným věnoval s krajním nasazením a obětavostí.

obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek