Pár slov o nás

Spolek Hrady na Malši byl založen z iniciativy Radka Kocandy v roce 2002 jako Společnost pro hrad Pořešín. Díky Josefu Kalošovi se stalo v roce 2004 jeho členy pět obcí a 10 nadšenců různých profesí. Hrady na řece Malši byly v roce 2002 zapomenuté a opuštěné zarostlé zříceniny zasuté zeminou, na které jen občas zabloudili místní obyvatelé a trampové všeho druhu.

Každému člověku na zemi je vymezen jen určitý počet dní a let. Zvláště zřetelně vystupuje tato skutečnost právě uprostřed hradních zřícenin, kde je člověk obklopen stavbami, které stavěli lidé, kteří tu byli stovky let před námi. Stejně jako oni, i my se jednou staneme součástí historie svého kraje a země.

Velké uspokojení nám přináší pohled na hrady probouzející se ze zapomenutí. Největší potěšení pro nás však představuje množství neobyčejných a zajímavých lidí všech profesí, věku a postavení, kteří nám pomáhají při uskutečňování našeho záměru, a s nimiž bychom neměli šanci se setkat, pokud bychom naši myšlenku nezačali rozvíjet. Za tuto pomoc jim patří náš velký dík.

Významné osobnosti

Tomáš Durdík (1951 - 2012), archeolog a kastellolog, člen mnoha významných mezinárodních organizací, čestný předseda spolku Hrady na Malši v letech 2005 - 2012

Petr Růžička (1954 - 2023), tesařský mistr, který vychoval několik generací žáků, autor a realizátor hrázděného patra tvrze v Tiché (2021) a mnoha dalších staveb

Johann Matthäeus Klimesch (1850 – 1940), historik, sepsal historii hradu Pořešín a regionu Kaplicka

Dotace ATCZ91

ČÍSLO PROJEKTU: ATCZ91

Zkratka:

Natur- und Kulturerlebnis am Burgen- und Schlösserweg / Přírodní a kulturní zážitky na Zemské cestě

Délka trvání projektu:

01.11.2017 – 31.10.2021

Alokované prostředky EFRR:

1 996 839,89 €

Region Vedoucího partnera:

Horní Rakousko

Velikost grantu:

500000+ €

Stav/Fáze:

Dokončeno

Kontaktní osoba vedoucího partnera:

Dr. Andreas Hunger

Vedoucí partner:

Verband Mühlviertler Alm

Projektový partner:

Burgverein Prandegg

Projektový partner:

Gemeinde Windhaag bei Perg

Projektový partner:

Tourismusverband Bad Kreuzen

Projektový partner:

Hrady na Malši, z.s.

Projekt navazuje na již existující tematickou turistickou trasu „Cesta hradů a zámků“, která vede historickou kulturní a přírodní krajinou jižních Čech a Mühlviertelu, od Malše až po Dunaj. Projektoví partneři chtějí přeshraniční spolupráci prostorově rozšířit a ještě více zatraktivnit tematickou trasu pro turisty. V rámci spolupráce budou zdokumentovány poznatky o starých řemeslech, budou zpracovány společné dějiny podél trasy, budou provedeny restaurátorské práce a opravy a dále zprofesionalizována marketingová opatření. Tato opatření mají přispět k zvýšení turistického potenciálu regionu, dále k navýšení motivace obyvatelstva regionu k objevování sousední země a navíc napomáhat k trvalému uchování historických objektů.

Výstupy projektu

  • Zřícenina hradu Prandegg: obnovení koňských stání; rekonstrukce části traktu se stodolami, hradní kaple; Odkrytí historické sklípkové klenby
  • Zachování kulturního dědictví v areálu tvrze Tichá
  • Obnova podhradí na Pořešíně
  • Hrad Kreuzen: restaurování zřícené kulaté věže
  • Audioprůvodce a webový konektor
  • Workshopy ke starým řemeslům
  • Rozšíření značení cest
Dotace Jihočeského kraje

Navigační systém Zemské cesty byl podpořen v rámci dotačního programu Jihočeského kraje – Podpora cestovního ruchu!

Sdružení Hrady na Malši v roce 2021 požádalo Jihočeský kraj o podporu 3. etapy Zemské cesty po hradech a zámcích od Malše k Dunaji. Díky této podpoře mohl být vyznačen celý průběh české části cesty od hraničního přechodu Cetviny/Hammern do Velešína. V následujících letech je plánováno vyznačit cestu kompletně až do Českých Budějovic. Tím bude završeno mapování a značení jedné z důležitých středověkých obchodních cest z Horního Rakouska do Českého království.

Tento projekt má významný přesah i do společných česko – rakouských vztahů a společného kulturního života. Plánovány jsou historické výpravy od hradu ke hradu, společné konference, poznávací pobyty a jednání s českými a rakouskými památkovými orgány a institucemi. Jihočeský kraj je jedním z nejvýznamnějších partnerů spolku Hrady na Malši a spolek si jeho podpory velmi cení!

Úpravy v muzeu a expozici tvrze v Tiché

V rámci postupného vybavování expozice muzea na tvrzi v Tiché jsme mohli za podpory Jihočeského kraje učinit další krok - přípravu kuchyně a interiéru světnice pro novou návštěvnickou sezonu. Jihočeský kraj nám pomohl s financování výroby rožně, kuchyňských držáků na ryby a kováním na nábytek vyrobený podle středověkých vzorů. Děkujeme!

Posílení atraktivity Zemské cesty v regionu Pomalší

V rámci propagace našich hradů a tvrze jsme za podpory Jihočeského kraje vyrobili propagační leták a rozjeli zbrusu nové webové stránky našeho spolku! Leták budeme distribuovat hlavně na informační centra Jihočeského kraje, pensiony a hotely, a na nových přehlednějších stránkách www.hradynamalsi.cz s anglickou a německou mutací budete moci v budoucnu najít mnoho zajímavostí a podrobnosti o dění na hradech na řece Malši!

Vybudování dopravního značení ke hradišti v Doudlebech a ke tvrzi v Tiché

Všichni, kdo se pravidelně pohybují po docela rušné komunikaci E55 v úseku Velešín - Dolní Dvořiště se často potkávají s dopravním značením na naše hrady na řece Malši. Ať už je to Pořešín, Velešín, Louzek, Sokolčí nebo tvrz v Tiché. Od letošního roku k nim přibyde ještě značení na doudlebské hradiště a velkoformátové značení ke tvrzi v Tiché. Často se nás návštěvníci, kteří u nás ještě nebyli, ptají, kudy k nám. I díky podpoře z Jihočeského kraje to budou mít lehčí. Doufáme, že nové značky usnadní cestu všem, kteří chtějí strávit svůj volný čas cestováním a poznáváním nových, dosud neobjevených míst.

Řemesla na pořešínském podhradí

V sobotu 5. srpna 2023 proběhl na pořešínském podhradí druhý ročník akce s názvem „Řemesla na pořešínském podhradí na Zemské cestě. Přes deštivé počasí akce zaznamenala velkou návštěvnost okolo 400 osob, což dává reálný základ k vybudování úspěšné tradice této atraktivní akce. Akce byla podpořena z prostředků Jihočeského kraje, které byly použity na úhradu spotřebního materiálu a honorářů účinkujících. Fotogalerie

Zprávy o činnosti ke stažení níže: